SÆSONEN

ER LUKKET

7 vigtige faser fra idé til virkelighed

I har besluttet jer for at bygge jeres drømmehus – men hvordan skal det helt præcist se ud, hvem skal bygge det og hvornår kan I flytte ind? Jeres nye hjem bliver til længe før, I står med nøglen i hånden, og undervejs er der en række overvejelser og beslutninger, der skal træffes. 

1. Drømme- og researchfasen
Ønsket om at bygge nyt starter højst sandsynligt med en drøm om at bo bedre, end I gør nu. Måske har I brug for mere plads, eller I ønsker at udskifte bylivet med roligere naturomgivelser. Uanset hvad I drømmer om, er denne fase vigtig. Jo mere I har gennemtænkt jeres ønsker og behov, søgt inspiration på nettet, besøgt byggeudstillinger, showrooms og afklaret med banken, hvor meget I kan låne – jo lettere bliver det at ramme rigtigt, når der skal vælges grund, byggefirma og planløsning. 

2. Grundkøb
Når I er enige om kravene til beliggenheden for jeres nye hus, kan I begynde at kigge efter en byggegrund, der lever op til jeres ønsker. Ofte er der rigtig mange faktorer, der skal gå op i en højere enhed, før mavefornemmelsen er rigtig. Er byggegrunden modnet, eller kommer der udgifter til at undersøge jordbunds- og terrænforhold? Hvad er afstanden til arbejde, skole og pasning? Hvilke muligheder for fritidsaktiviteter, sport og foreningsliv er der i lokalsamfundet? Er der natur og grønne områder i nærheden? Hvordan med indkøbsmuligheder, kultur og shopping? Også her er grundig research godt givet ud.

3. Valg af byggefirma
Mens I kigger på grunde, kan I så småt begynde at undersøge hvilket byggefirma, der skal bygge jeres nye hjem. Her er erfaring, kvalitet, referencer og tillid vigtige faktorer. Tag jer god tid til at holde møde med forskellige byggefirmaer. Tag ud og se deres udstillingshuse og tal med andre, der har brugt dem til at bygge deres hus. Om det skal være et stort, kendt byggefirma med høj årlig volumen eller et specialiseret, mindre byggefirma afhænger helt af, hvordan jeres drømmehus ser ud. Det vigtigste er, at I har ro i maven, inden I skriver kontrakt.

4. Tilbud og kontrakt
Når alle de store beslutninger om huset er truffet i samarbejde med byggefirmaet – husets design, materialevalg, energiløsning, økonomi etc. – udarbejdes der en kontrakt, som I skal underskrive inden næste fase kan gå i gang. Husk at gennemgå kontrakten grundigt og spørg ind ved selv den mindste uklarhed. Er alt det, I har aftalt, med i kontrakten? Få eventuelt en uvildig rådgiver til at gennemgå kontrakten med jer. 

5. Projektering
Nu sætter byggefirmaet detailprojekteringen igang. De udarbejder konstruktionstegninger og beskrivelser, foretager energiberegninger, ansøger om byggetilladelse og bestiller materialer. Kort sagt al den planlægning der skal til for at sikre, I får jeres nye hus på den aftalte dag. 

6. Jeres drømmehus bygges
Nu er I endelig nået dertil, hvor drømmene begynder at tage konkret form! Der støbes, mures, lægges tag og kæles for alle detaljer. Undervejs kan I følge med i, hvordan det hele skrider frem. Byggeriets nøjagtige forløb afhænger af proceduren hos det byggefirma, I har valgt.

7. Overdragelse
Jeres nye hus står nu klar til aflevering. Sammen med jeres kontakt i byggefirmaet gennemgår I huset for eventuelle fejl og mangler. Skulle der være anmærkninger eller fejl, der skal udbedres, sørger jeres kontakt for, at dette sker inden for den aftalte tidsramme. Og så snart I har fået ibrugtagningstilladelsen fra kommunen, kan I flytte ind
i jeres nye hjem.